Ki nyújthat be kérelmet?

Intézményünk szociális szolgáltatásainak igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. Amennyiben a kérelmező cselekvőképes, az elhelyezési kérelmet saját maga adhatja be, ha cselekvőképességében részlegesen korlátozott, akkor szükséges a gondnok hozzájárulása is, ha a cselekvőképessége teljesen korlátozott, a gondnok egyedüli aláírása szükséges.

Pszichiátria betegek ápoló-gondozó otthoni ellátására az a krónikus pszichiátriai beteg jogosult, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.
Súlyosan antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavarban szenvedők, valamint demens betegek ellátására intézményünk nem jogosult.

Fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthoni ellátására jogosult az az igénylő, aki 18. életévét betöltötte, középsúlyos értelmi fogyatékkal él és/vagy halmozottan sérült, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A felvétel feltétele a fogyatékossági alapvizsgálat megléte. Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékkal élőket Intézményünk nem lát el.

Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni ellátására jogosult az a nagykorú igénylő, aki szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, és kötelező intézményi gyógykezelésre nem szorul. Intézményünk kizárólagosan az alkohol addikcióban szenvedő igénylőket fogadja be.

 

Elhelyezési kérelem adatlap letöltése

 

Rehabilitációs célú lakóotthonainkban az a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg látható el, aki rendszeres, vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul, és utógondozására nincs más mód. A lakóotthoni szolgáltatás igénybe vételére csak az ápoló-gondozó otthonból van lehetőség, közvetlenül a lakóotthonba nem lehet új igénylőt felvenni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ellátási területünk a Salgótarjáni, Pásztói és a Szécsényi kistérség települései.

Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez

Biztosított felvételi adatlap

Nyilatkozat cselekvőképességről

Jövedelemnyilatkozat

 

A kérelem benyújtásának módja

Az elhelyezési kérelem benyújtásához letölthető, saját adatlappal kívánunk segítséget nyújtani. A hiánypótlás elkerülése érdekében, az adatlapot a lehető legteljesebb adattartalommal célszerű kitölteni, és az utolsó oldalon olvasható lista szerinti minden melléklettel együtt benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a várakozó listára abban az esetben vesszük a kérelmezőt, ha a benyújtott kérelem, a kötelező csatolmányok valamint az előgondozás eredménye alapján, intézetünk profiljába elhelyezése beleillik.   Kérelem adatlap személyesen átvehető az intézmény irodáján, kérésre postai vagy elektronikus úton (e-mailben) is tudunk küldeni.

A kitöltött kérelem adatlapot minden csatolmányával együtt postai úton, Intézményünk címére lehet visszajuttatni (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.), vagy személyesen behozni. Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8:00-15:30, péntek 8:00-13:00 óra.
Felhívjuk a figyelmét minden területen kívüli igénylőnek, hogy Intézményünk ellátási kötelezettsége Nógrád megyére terjed ki. Korlátozott számban lehetőségünk van területen kívüli igények befogadására is, de a kérelem beadása előtt kérjük, hogy minden esetben személyesen vagy telefonon érdeklődjenek az aktuális lehetőségekről.

Csatolandó szakvélemények

  1. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni felvételéhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül, a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.
  2. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni felvételéhez a területileg illetékes fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.
  3. A fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthoni elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott fogyatékossági alapvizsgálat. A kitöltött adatlapot a vizsgálatot kérő vagy gondnoka, és az egészségügyi részt kiállító háziorvos, kezelőorvos aláírása után intézményünkbe kell visszaküldeni. Vizsgálatot kérő adatlapot kérésre postai úton tudunk küldeni.


Egyéb csatolandó mellékletek (minden szakellátási forma esetén)

  1. Egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő eredmény.
  2. Háziorvos vagy kezelőorvos friss igazolása fertőző betegségektől való mentességről (élősködőktől mentes, fertőző betegségben nem szenved, nagy létszámú közösségben élhet).
  3. Az igénylő nettó jövedeleméről szóló igazolások (Nyugdíjfolyósító által kiküldött éves összesítő „zöld lap”, egyéb folyósító által kiállított igazolás, a jövedelmet terhelő esetleges letiltások és kötelező befizetések megjelölésével és várható időtartamával).
  4. Amennyiben az igénylő nettó jövedelme nem fedezi a térítési díjat (a jelenleg érvényes, 69.600 Ft/hó személyi térítési díj megfizetéséhez szükséges határjövedelem: 87.000,- Ft), a közeli hozzátartozó(k) jövedelemigazolása, és nyilatkozata a térítési díj kiegészítésről, vagy átvállalásáról. (közeli hozzátartozó: a házastárs; az egyeneságbeli rokon (szülő-gyermek); az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek; az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő; és a testvér)
  5. Az igénylő minden személyes okmányának fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, közgyógy igazolvány, fogyatékossági igazolvány, stb.) Csak érvényes személyes okmányok birtokában tudunk igénylőt Intézményünkbe felvenni.
  6. Amennyiben az igénylő gondnokság alatt áll, a gondnok kirendeléséről szóló határozat és a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítélet.
  7. Az igénylő saját kezű aláírása minden szükséges helyen, (amennyiben az igénylő nem írásképes és cselekvőképességében sem korlátozott, két tanú által hitelesített kérelem).
Weboldalunkon sütiket használunk

Az ipolypartotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.